Tarikh      :  24 Februari 2024 (Sabtu)

Masa       :  Jam 10.30 Pagi - 12.30 Tengahari

Lokasi     :  PEDi Taman Bukit Inai

Peserta   :  Sekolah Rendah & Menengah


Tujuan :

Tujuan permainan sudoku ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir dan kepantasan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberi.

Aktiviti :

Petugas memberi penerangan ringkas tentang langkah-langkah untuk memulakan permainan sudoku ini supaya para peserta lebih faham tentang kaedah permainan tersebut. Para peserta bermain permainan sudoku tersebut melalui aplikasi permainan secara atas talian.

Lampiran Gambar Aktiviti