Pertandingan video pendek bertemakan "Tidak Pasti Jangan Kongsi". Periksa kesahihan maklumat di www.sebenarnya.my Portal SEBENARNYA.MY adalah sebuah pusat sehenti bagi rakyat Malaysia untuk menyemak dan melapor berita yang tidak ditentusahkan, yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, dan lain-lain. Dengan adanya portal ini diharap gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan negara, dapat ditangani dengan berkesan.

#tidakpastijangankongsi #sebenarnya #klikdenganbijak #PI1MTamanBukitInai

Video 1 : Cadbury

 

Video 2 : Kaki Share